Hvad kan der ske, hvis man blander stoffer?

Risikoen for en overdosis er større, hvis man blander forskellige stoffer, og samtidig kan kombinationen af stoffernes virkning være livsfarlig.

Hvert år er der flere, som dør af en overdosis, fordi de blander stoffer. Når man indtager forskellige stoffer samtidig, kan blandingen nemlig påvirke kroppen meget kraftigt og på en uforudsigelig måde. Der er risiko for overdosis, uanset hvilket stof man tager, også når man tager dem hver for sig. Men hvis man blander forskellige stoffer, stiger risikoen markant. Det gælder både, hvis man blander sløvende stoffer, og hvis man tager sløvende stoffer (fx alkohol, nervepiller eller morfin/heroin) sammen med opkvikkende stoffer (fx amfetamin eller kokain).

Når man blander sløvende stoffer

Sløvende stoffer påvirker hjernen på forskellige måder, og deres effekter kan forstærke hinanden og gøre risikoen for alvorlige bivirkninger større. Jo mere alkohol man for eksemplet har drukket, jo mindre morfin kan man tåle, før man får problemer med vejrtrækningen. Det skyldes, at morfinens sløvende virkning bliver forstærket af alkohol. Stærkt smertestillende medicin indeholder ofte morfin, og derfor bør man aldrig blande medicin og alkohol.

Når man blander sløvende og opkvikkende stoffer

Umiddelbart skulle man tro, at når man tager noget sløvende og noget opkvikkende på samme tid, så vil virkningen af de to stoffer ophæve hinanden. Sådan kan det også opleves, men det er ikke det, der sker i kroppen. Hvis man blander sløvende og opkvikkende stoffer, er risikoen for overdosis større, fordi kroppen skal nedbryde flere stoffer samtidig. Blandingen har desuden den uheldige effekt, at mens det ene stof øger kroppens forbrug af ilt, så begrænser det andet stof vejrtrækningen. Tager man fx kokain og heroin samtidigt, vil kokain få hjertet til at slå hurtigere, mens heroin svækker lungerne. Det kan være en livsfarlig kombination.