Sådan virker forskellige stoffer

Stoffer bliver opdelt efter deres virkning. De kan også opdeles i kemiske og naturlige stoffer – og hvis du tror, de naturlige stoffer er mindre farlige, så tro om igen.

Man kan dele stofferne op i tre grupper efter deres rusvirkning:

Sløvende stoffer, stimulerende stoffer og hallucinogene stoffer. Længere nede på siden kan du se en oversigt over hver af typerne.

Naturlige eller ej?

Nogle stoffer er 100 % kemisk fremstillet, mens andre hovedsageligt er lavet af planter. At der er naturlige ingredienser i et stof, betyder ikke, at risikoen ved at tage det er mindre. Mange stoffer af ‘naturlig’ oprindelse er meget farlige. Uanset om stoffet er kemisk eller naturligt, viser tests, at der er meget stor forskel på, hvor meget "aktivt stof", der er i euforiserende stoffer. Man kan heller ikke regne med, at der rent faktisk er det stof i, man får at vide. Så med stoffer kan du aldrig være sikker på, hvad de i virkeligheden består af.

Sløvende stoffer

Stimulerende stoffer

  • Stimulerende stoffer virker opkvikkende, fordi de får hele centralnervesystemet til at arbejde på fuldt tryk. Stimulerende stoffer kaldes også for ”uppere”.
  • Stimulerende stoffer er fx: ecstasy/MDMA, kokain, amfetamin, methamfetamin, og poppers.

Hallucinogene stoffer

  • Hallucinogene stoffer giver sanseindtryk i centralnervesystemet, der ikke svarer til de påvirkninger, der kommer udefra. Det kaldes hallucinationer og kan fx betyde, at man ser ting og hører lyde, som ikke eksisterer i virkeligheden. Hallucinogene stoffer kaldes også for psykedeliske stoffer.
  • Hallucinogene stoffer er fx: LSD, Psilocybinsvampe og ketamin.