Hvordan hjælper du en der har taget stoffer?

Hvis du ser en person, der er nedtrykt, syg eller bange, er det vigtigt, at du ikke går i panik, men prøver at hjælpe eller tilkalde hjælp.

Der er mange risici ved at tage stoffer. Derfor er det vigtigt at passe godt på dig selv, dine venner eller andre, der måske er påvirket af stoffer. Når man er påvirket, reagerer man ikke som normalt. Derfor skal du være forberedt på, at den, der er påvirket af stoffer, kan reagere voldsomt på det, han eller hun har taget. Det er vigtigt, at du ser på personens adfærd og symptomer og hjælper vedkommende ud fra dette;

Panisk og forvirret

 • Prøv at berolige personen og fortæl, at du vil hjælpe.
 • Før personen væk fra støj og stærkt lys.
 • Få personen til at trække vejret roligt ved at følge din vejrtrækning.
 • Forklar stille og roligt, hvad der sker, og hvad du gør for at hjælpe.

Især hallucinogener, ecstasy eller store mængder hash kan gøre brugeren panisk og forvirret.

Overgearet og aggressiv

 • Prøv at berolige personen ved at tale langsomt og vær tålmodig. Undgå eller undvig konfrontation og diskussion. Tal stille og bevar en rolig dialog.
 • Rør mindst muligt ved personen. Vær opmærksom på, at personen har en lav aggressionstærskel.
 • Før personen væk fra støj og stærkt lys.
 • Få personen til at trække vejret roligt ved at følge din vejrtrækning.
 • Tilbyd vand.
 • Forklar stille og roligt, hvad der sker, og hvad du gør for at hjælpe.

Især kokain og amfetamin kan gøre brugeren overgearet og aggressiv. Men alkohol, andre stoffer og en blanding af forskellige stoffer kan have samme effekt.

Ophedet og hyperaktiv

 • Før personen til et køligt sted og tilbyd vand.
 • Køl vedkommende ned med koldt vand på kroppen.
 • Lad evt. personen stå med underarmene dyppet i koldt vand.
 • Undersøg, om personen har danset ekstremt længe og meget.
 • Ring 1-1-2.

Især ecstasy, men også hallucinogener kan gøre brugeren ophedet og hyperaktiv.

Fraværende og bedøvet

 • Hold personen ved bevidsthed – læg ikke personen til at sove.
 • Undgå at give mad og drikke, da personen så kan blive kvalt.
 • Ring 1-1-2.

Det er især alkohol og andre sløvende rusmidler, der kan gøre brugeren fraværende og bedøvet.

Bevidstløs

 • Ring 1-1-2, forklar kort hvor og hvad, der er sket.
 • Kontroller vejrtrækningen og sørg for, at luftvejene er fri.
 • Giv kunstigt åndedræt, hvis personen ikke selv trækker vejret.
 • Læg personen i aflåst sideleje (også kaldet NATO-stilling) og sørg for at løsne tøjet, hvis det sidder for stramt.
 • Hold personen varm med et tæppe eller lignende, men vær opmærksom på, at der kan være behov for afkøling, hvis personen bliver overophedet.

Det er især alkohol og andre sløvende rusmidler, der kan gøre folk bevidstløse, men det kan også forekomme ved forgiftning med kokain, ecstacy, poppers, og når man blander stoffer.